Waluty
Regulamin zwrotów i wymian w sklepie stacjonarnym

I POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                                    

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu i wymiany towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym Morowo.
 2. Przed zakupem towaru Klient powinien upewnić się czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu lub wymiany towaru, będzie miał możliwość skorzystania z uprawnień na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Klient, który zamierza skorzystać ze zwrotu lub wymiany towaru, powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin został udostępniony do wglądu w sklepie stacjonarnym Morowo lub na stronie internetowej pod adresem: www.morowo.com.pl
 4. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez klienta roszczeń na podstawie Ustawy.
 5. Regulaminu stosuje się do zwrotu lub wymiany towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym Morowo.

II POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zwrot i wymiana towaru odbywają się za dobrowolną zgodą Morowo - Bartosz Borowiec z siedzibą w Ksawerowie (ul. Łódzka 153, 95-054 Ksawerów )
 2. Zasady zwrotu i wymiany towaru na podstawie Regulaminu:

1) zwrot i wymiana towaru może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakupu,

2) wymiana nastąpi w ramach danego towaru na inny kolor lub rozmiar, o ile będzie dostępny w sklepie Morowo,

 1. Towar, który klient zamierza zwrócić lub wymienić:

1) nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania, w szczególności musi być czysty, nie może być uszkodzony,

2) musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (np. metki wewnętrzne oraz oryginalne metki i zawieszki papierowe, metki zewnętrzne), w które zaopatrzony był towar w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. pochodzić od sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich wymontowania i ponownego przymocowania do towaru,

3) towar, który w momencie sprzedaży był zapakowany, powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu,

4) towar nie był zakupiony w akcji promocyjnej, która wyklucza możliwość zwrotu lub wymiany towaru (informacja na temat możliwości zwrotu lub wymiany podana jest każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej),

5) towar nie został zakupiony za bony płatnicze.

 1. Zwrot lub wymiana nie obejmuje towarów z następujących grup asortymentowych: artykuły spożywcze, impregnaty i środki piorące, kosmetyki, Karty Podarunkowe.
 2. W razie uznania przez Sprzedającego, że towar spełnia warunki zwrotu opisane w pkt. 3, Sprzedający odbierze od klienta towar, a także wydany klientowi w momencie zakupu paragon fiskalny lub dowolny inny dowód zakupu (np. potwierdzenie płatności kartą). W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT Sprzedający wykona kserokopię faktury.
 3. W sytuacji, gdy na paragonie wskazane są również inne towary niż te podlagające wymianie lub zwrotowi, Sprzedający wydrukuje paragon systemowy, z którego wykreśli zwrócony lub wymieniany towar. Paragon systemowy, bądź faktura jest podstawą dokonania zwrotu, wymiany lub ułatwia złożenie reklamacji na pozostałe towary widniejące na paragonie. W przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą VAT Sprzedający zwróci dokument klientowi.
 4. Sprzedający wystawi dokument korygujący do przedstawionego dowodu zakupu: w przypadku paragonu fiskalnego – protokół zwrotu towaru, w przypadku faktury VAT – fakturę korygującą VAT

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak zwrotu lub wymiany towaru w terminie 30 dni od dnia jego zakupu jest równoznaczne z utratą możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem załatwienia sprawy zwrotu lub wymiany towaru na podstawie Regulaminu, należy skierować na adres: sklep@morowo.com.pl lub na adres siedziby Sprzedającego (Morowo - Bartosz Borowiec ul. Łódzka 153, 95-054 Ksawerów). Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Sprzedający zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie, zmiany będą aktualizowanie na stronie internetowej pod adresem: www.morowo.com.pl
 4. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku zwrotu lub wymiany towaru jest Morowo - Bartosz Borowiec z siedzibą w Ksawerowie (ul. Łódzka 153, 95-054 Ksawerów). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu lub wymiany towaru.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.12.2021.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium